ยอดมวยไทย


วันที่ ถึง  /    /  
ลำดับที่ 1
85.7%
คะแนนการชก 150 ดาว จากคะแนนเต็ม 175
คะแนนนิยม 44 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 2
79.4%
คะแนนการชก 143 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 13 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 3
75.1%
คะแนนการชก 139 ดาว จากคะแนนเต็ม 185
คะแนนนิยม 41 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 4
80%
คะแนนการชก 136 ดาว จากคะแนนเต็ม 170
คะแนนนิยม 79 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 5
71.1%
คะแนนการชก 135 ดาว จากคะแนนเต็ม 190
คะแนนนิยม 14 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 6
88.7%
คะแนนการชก 133 ดาว จากคะแนนเต็ม 150
คะแนนนิยม 25 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 7
73.3%
คะแนนการชก 132 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 22 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 8
69.5%
คะแนนการชก 132 ดาว จากคะแนนเต็ม 190
คะแนนนิยม 65 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 9
84.5%
คะแนนการชก 131 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 82 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 10
78.2%
คะแนนการชก 129 ดาว จากคะแนนเต็ม 165
คะแนนนิยม 25 ดาว
โปรแกรมล่าสุด