ยอดมวยไทย


วันที่ ถึง  /    /  
ลำดับที่ 1
89.2%
คะแนนการชก 165 ดาว จากคะแนนเต็ม 185
คะแนนนิยม 148 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 2
94.3%
คะแนนการชก 165 ดาว จากคะแนนเต็ม 175
คะแนนนิยม 187 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 3
90%
คะแนนการชก 162 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 56 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 4
101.3%
คะแนนการชก 152 ดาว จากคะแนนเต็ม 150
คะแนนนิยม 58 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 5
90.9%
คะแนนการชก 150 ดาว จากคะแนนเต็ม 165
คะแนนนิยม 135 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 6
96.1%
คะแนนการชก 149 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 201 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 7
81.7%
คะแนนการชก 147 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 78 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 8
85.9%
คะแนนการชก 146 ดาว จากคะแนนเต็ม 170
คะแนนนิยม 169 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 9
94.2%
คะแนนการชก 146 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 148 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 10
76.3%
คะแนนการชก 145 ดาว จากคะแนนเต็ม 190
คะแนนนิยม 86 ดาว
โปรแกรมล่าสุด