ยอดมวยไทย


วันที่ ถึง  /    /  
ลำดับที่ 1
89.7%
คะแนนการชก 166 ดาว จากคะแนนเต็ม 185
คะแนนนิยม 150 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 2
94.9%
คะแนนการชก 166 ดาว จากคะแนนเต็ม 175
คะแนนนิยม 210 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 3
90.6%
คะแนนการชก 163 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 68 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 4
104.7%
คะแนนการชก 157 ดาว จากคะแนนเต็ม 150
คะแนนนิยม 74 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 5
93.3%
คะแนนการชก 154 ดาว จากคะแนนเต็ม 165
คะแนนนิยม 146 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 6
80%
คะแนนการชก 152 ดาว จากคะแนนเต็ม 190
คะแนนนิยม 170 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 7
97.4%
คะแนนการชก 151 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 187 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 8
83.3%
คะแนนการชก 150 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 88 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 9
96.1%
คะแนนการชก 149 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 201 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 10
94.8%
คะแนนการชก 147 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 227 ดาว
โปรแกรมล่าสุด