ยอดมวยไทย


วันที่ ถึง  /    /  
ลำดับที่ 1
85.7%
คะแนนการชก 150 ดาว จากคะแนนเต็ม 175
คะแนนนิยม 44 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 2
77.3%
คะแนนการชก 143 ดาว จากคะแนนเต็ม 185
คะแนนนิยม 53 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 3
79.4%
คะแนนการชก 143 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 13 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 4
81.2%
คะแนนการชก 138 ดาว จากคะแนนเต็ม 170
คะแนนนิยม 88 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 5
72.6%
คะแนนการชก 138 ดาว จากคะแนนเต็ม 190
คะแนนนิยม 34 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 6
92%
คะแนนการชก 138 ดาว จากคะแนนเต็ม 150
คะแนนนิยม 30 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 7
72.1%
คะแนนการชก 137 ดาว จากคะแนนเต็ม 190
คะแนนนิยม 119 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 8
87.7%
คะแนนการชก 136 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 118 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 9
75%
คะแนนการชก 135 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 46 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 10
79.4%
คะแนนการชก 131 ดาว จากคะแนนเต็ม 165
คะแนนนิยม 54 ดาว
โปรแกรมล่าสุด