ยอดมวยไทย


วันที่ ถึง  /    /  
ลำดับที่ 41
75.2%
คะแนนการชก 124 ดาว จากคะแนนเต็ม 165
คะแนนนิยม 99 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 42
72.9%
คะแนนการชก 124 ดาว จากคะแนนเต็ม 170
คะแนนนิยม 167 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 43
85.5%
คะแนนการชก 124 ดาว จากคะแนนเต็ม 145
คะแนนนิยม 43 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 44
84.8%
คะแนนการชก 123 ดาว จากคะแนนเต็ม 145
คะแนนนิยม 119 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 45
90.4%
คะแนนการชก 122 ดาว จากคะแนนเต็ม 135
คะแนนนิยม 74 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 46
73.9%
คะแนนการชก 122 ดาว จากคะแนนเต็ม 165
คะแนนนิยม 5 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 47
90.4%
คะแนนการชก 122 ดาว จากคะแนนเต็ม 135
คะแนนนิยม 81 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 48
101.7%
คะแนนการชก 122 ดาว จากคะแนนเต็ม 120
คะแนนนิยม 201 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 49
93.1%
คะแนนการชก 121 ดาว จากคะแนนเต็ม 130
คะแนนนิยม 99 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 50
78.1%
คะแนนการชก 121 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 34 ดาว
โปรแกรมล่าสุด