ยอดมวยไทย


วันที่ ถึง  /    /  
ลำดับที่ 41
78.7%
คะแนนการชก 118 ดาว จากคะแนนเต็ม 150
คะแนนนิยม 85 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 42
70.9%
คะแนนการชก 117 ดาว จากคะแนนเต็ม 165
คะแนนนิยม 76 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 43
86.7%
คะแนนการชก 117 ดาว จากคะแนนเต็ม 135
คะแนนนิยม 61 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 44
85.9%
คะแนนการชก 116 ดาว จากคะแนนเต็ม 135
คะแนนนิยม 57 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 45
85.9%
คะแนนการชก 116 ดาว จากคะแนนเต็ม 135
คะแนนนิยม 58 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 46
74.8%
คะแนนการชก 116 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 68 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 47
69.7%
คะแนนการชก 115 ดาว จากคะแนนเต็ม 165
คะแนนนิยม 7 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 48
85.2%
คะแนนการชก 115 ดาว จากคะแนนเต็ม 135
คะแนนนิยม 55 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 49
79.3%
คะแนนการชก 115 ดาว จากคะแนนเต็ม 145
คะแนนนิยม 71 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 50
76.7%
คะแนนการชก 115 ดาว จากคะแนนเต็ม 150
คะแนนนิยม 35 ดาว
โปรแกรมล่าสุด