เปอร์เซ็นต์คู่ต่อคู่ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

บ้านบึง โตโยต้าระยอง ชื่อนักชก เพชรพยัคฆ์ สิงห์มณี

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
107 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 107 สอบ / -/-/ ลด -
ไข่มุกขาว เพชรสี่หมื่น ชื่อนักชก ท่าแพ ทุ่งสงมวยไทย

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
101 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 101 สอบ / -/-/ ลด -
ปิรันย่า เพชรสี่หมื่น ชื่อนักชก นิวเครียร์ เกียรติทรงฤทธิ์

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
118 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 118 สอบ / -/-/ ลด -
เพชรกัมปนาท ศิษย๋จ่าชาติ ชื่อนักชก พลายดำ เหนือท่ายิมส์

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
126 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 126 สอบ / -/-/ ลด -
เพชร เดชสิงห์ใต้ ชื่อนักชก เพชรชัยเดช ทีเด็ด99

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
103.5 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 103.5 สอบ / -/-/ ลด -
วิทยาเล็ก หมูสะพานใหม่ ชื่อนักชก เพชรกฤษณะ ริฟลอเนียซาวน่า

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
110 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 110 สอบ / -/-/ ลด -
มาลัยเงิน ศ.มาลัยเพชร ชื่อนักชก หนุ่มตรังน้อย สิงห์ป้อมปราบ

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
113 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 113 สอบ / -/-/ ลด -
น้องเต้ย เข้มมวยไทย ชื่อนักชก เพชรอาวุธ สิงห์มณี

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
100 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 100 สอบ / -/-/ ลด -
คามาไช่ เพชรสี่หมื่น ชื่อนักชก มันดี เกียรติทรงฤทธิ์

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
106 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 106 สอบ / -/-/ ลด -
- ชกครั้งสุดท้าย -